صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : زرین
نام خانوادگی : حاجی خلیلی
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت برنامه ریزی آموزشی
پست سازمانی رییس آموزشکده
سابقه خدمت : 16
تلفن : 0421-4409770
آدرس پست الکترونیکی :